Vår vision

Att balanserat använda kropp och knopp i aktivitet och vila är vår vision och utmaning.
I en tid där vi i takt med teknikens utveckling blir allt mer stillasittande är det viktigt med en medvetenhet kring våra grundbehov av
fysisk och mental stimulans för att må bra, utvecklas och lära

Förskolan

Vi har tilltro till att små barn kan och klarar av mycket på egen hand, bara de får tid och möjlighet. 

De allra yngsta barnens utveckling är spännande att följa och det händer något nytt nästan varje dag. Vi ger barnen tid och förutsättningar att klara saker på egen hand. Att t.ex. klä på sig kan vara en stor utmaning och innehåller både grov- och finmotoriska moment och kan också vara en  kognitiv utmaning.

Vi lägger kontinuerligt in rörelsepass av olika slag i vardagen där vi uppmuntrar och utmanar barnen. Genom reflektion och samtal får barnen syn på sin egen utveckling och vi lägger stor vikt vid att dagen innehåller både fysiskt och mentalt aktivitet och ger möjlighet till reflektion och vila.

Förskoleklassen och skolan

Vår vision en kropp och knopp i balans ser vi som ett komplement i stävan att uppfylla de nationella målen.

Lärarna lägger stor vikt vid att erbjuda olika sätt att lära och möjlighet till avbrott för fysisk aktivitet och mentala utmaningar.

Med mycket tid utomhus får eleverna ett utmärkt tillfälle att utmana både kropp och knopp genom lek och aktivitet.

Fyra gånger under läsåret ges eleverna möjlighet att prova på olika sporter, utflykter i naturen och utmaningar för både kropp och knopp!

Scroll to Top