Omsorg, utveckling & lärande – förskolan​

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. 

Ta del av ditt barns utveckling​

Att delta i verksamheten är ett ypperligt tillfälle att se och höra hur vi arbetar. Du kan också ställa frågor och föra dialog med våra pedagoger och våra barn.

  • Den dagliga kontakten och dialogen vid hämtning och lämning är viktiga tillfälle att ge och ta information kring hur dagen har varit. 
  • Genom det webbaserade verktyget Schoolsoft följer du ditt barn utveckling och lärande.
  • Vi bjuder in till ett utvecklingssamtal varje läsår och om du önskar fler finns den möjligheten.
  • På möten för vårdnadshavare beskriver vi vår verksamhet och hur vi arbetar för att stödja barnen i deras utveckling och lärande.
  • Spontana eller inplanerade besök av dig som vårdnadshavare är alltid välkomna.

Förskolans uppdrag​

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska utgå från barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet

Förskolans undervisning, barns lärande sker under hela dagen. Vi är lyhörda inför och barnens nyfikenhet och låter den ta plats i undervisningen. Vi fångar upp det som sker spontant i stunden för att skapa ett djupare intresse och ökad kunskap. Vi ger barns idéer utrymme att utvecklas vidare och uppmuntrar  på så sätt deras tankar och idéer.

Ta del av Förskolans läroplan Lpfö18

Schoolsoft

  • Du som redan har barn i vår verksamhet kan logga in via Schoolsoft och ta del av ditt barns kunskapsutveckling, veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. 
  • I Schoolsoft kan både barn och vårdnadshavare följa barnets kunskapsutveckling genom bl.a. portfolio och utvecklingssamtal. Varje vecka publicerar vi verksamhetsloggar från förskolans vardag som kopplar till läroplansmålen i syfte att ge inblick i undervisningen och möjlighet för barn och vårdnadshavare att samtala om vad som händer och sker i förskolan.
Scroll to Top