Antistilla skola

Att balanserat använda kropp och knopp i aktivitet och vila är vår vision och utmaning.

Ställ ditt barn i kö till skolan, det finns plats i alla årskurser!

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till förskoleklass eller åk 1 till 3
är du välkommen att kontakta rektor eller ringa till vår expedition 08-57032070 så hjälper vi dig. Boka gärna in ett besök!

Vi är pepp på våra elevers hälsa!

Vi är otroligt stolta och glada över att blivit en
Certifierad Generation Pep Skola år 2024!
Vi har arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete och det har lett till att vi uppmärksammas och blir en av de skolor som år 2024 kan certifiera sig som en Generation Pep Skola. Ett fint diplom och en flagga kommer pryda vår skola och vårt arbete med att stärka våra elevers
hälsa fortsätter varje dag!

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon, mejl eller besöka oss på vår expedition.

Du som redan har barn i vår verksamhet kan även logga in via Schoolsoft och ta del av veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. Lösenord får du av administratör.

Kontakt

tf rektor
Kamilla Arlestrand

Telefon: 08-57032070
Mobil: 073-9944275
Mail: k.arlestrand@antistilla.se

Information om skolan

Bra att veta

Här hittar du kortfattad information om ägarförhållande, öppettider, introduktion, måltider, inflytande och klagomålshantering.

Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Styrdokument & Kvalitetsverktyg

Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar för att utveckla utbildningen.

Medarbetare

I skolan arbetar lärare, förskollärare och barnskötare. Verksamheten leds av rektor i nära samarbetet med skolans pedagoger.

Vår historia

1987 började förskolans resa på Gnetabo med 15 förskolebarn och 2 fritidsbarn. Åren går och idag har vi både förskola skola och fritidshem.

Traditioner

Skolan, liksom förskolan har flera traditioner som lägger grunden till en härlig vi-känsla! Dagar i vardagen som förgyller och skapar underbara minnen.

Våra enheter

Förskoleklass

Undervisningen syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande och ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen.

1-3

Undervisning i åldersblandade och åldersindelade grupper. Lektionerna innehåller ofta fysisk aktivitet och tillfälle att använda alla sinnen.

Fritids

Undervisningen utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter och utmanar eleverna vidare genom att inspirera till nya upp­täckter. 

Rektor har ordet

Hej!

På Antistilla börjar nu den första grönskan försiktigt dyka upp och träden fylls av knoppar redo att brista. Växter och djur vaknar sakta upp efter vinterns vila. Vårens löften om förnyelse och hopp omger oss på det mest fantastiska vis.

Barnens energi och entusiasm går inte att ta miste på. Kläder åker av och nya lekar tar vid. Våra fantastiska gårdar skapar inte bara oändliga möjligheter till fantasi och rörelse, utan bildar också plats för lärande och nya upptäckter tillsammans med naturens växlingar- en plats där kropp och knopp tillåts att vara i balans.

Välkomna till Antistilla!

Scroll to Top