Antistilla skola

Att balanserat använda kropp och knopp i aktivitet och vila är vår vision och utmaning.

Ställ ditt barn i kö till skolan, det finns plats i alla årskurser!

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till förskoleklass eller åk 1 till 3 kan du använda dig av blanketten nedan
eller så är du välkommen att ringa till vår expedition 08-57032070 så hjälper vi dig.
Boka gärna in ett besök!

Öppet hus

inför skolval

18 januari 2024

klockan 18.00-19.30

Välkomna!

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon, mejl eller besöka oss på vår expedition. 

Du som redan har barn i vår verksamhet kan även logga in via Schoolsoft och ta del av veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. Lösenord får du av administratör.

Kontakt

tf rektor
Kamilla Arlestrand

Telefon: 08-57032070
Mobil: 073-9944275
Mail: k.arlestrand@antistilla.se

Information om skolan

Bra att veta

Här hittar du kortfattad information om ägarförhållande, öppettider, introduktion, måltider, inflytande och klagomålshantering.

Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Styrdokument & Kvalitetsverktyg

Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar för att utveckla utbildningen.

Medarbetare

I skolan arbetar lärare, förskollärare och barnskötare. Verksamheten leds av rektor i nära samarbetet med skolans pedagoger.

Vår historia

1987 började förskolans resa på Gnetabo med 15 förskolebarn och 2 fritidsbarn. Åren går och idag har vi både förskola skola och fritidshem.

Traditioner

Skolan, liksom förskolan har flera traditioner som lägger grunden till en härlig vi-känsla! Dagar i vardagen som förgyller och skapar underbara minnen.

Våra enheter

Förskoleklass

Undervisningen syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande och ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen.

1-3

Undervisning i åldersblandade och åldersindelade grupper. Lektionerna innehåller ofta fysisk aktivitet och tillfälle att använda alla sinnen.

Fritids

Undervisningen utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter och utmanar eleverna vidare genom att inspirera till nya upp­täckter. 

Rektor har ordet

Hej!

Nu har åter en hösttermin startat. Vardagens trygga lunk börjar att ta vid och rutiner komma till ro. Vår vackra förskola och skola sjuder av liv och vi har ett nytt spännande läsår framför oss!

När jag blickar ut över Antistilla väcks en känsla av glädje och tacksamhet, tacksamhet över att få verka på en plats där alla barn och elever blir sedda, en plats där vi erbjuder en miljö som väcker lust till rörelse, upptäckarglädje och fantasi, en plats där barn och elever möter en undervisning där hela människan tas i anspråk, en plats där kropp och knopp tillåts att få vara i balans.

Varmt välkomna till Antistilla!

Scroll to Top