Information om skolan

Bra att veta

Här hittar du kortfattad information om ägarförhållande, öppettider, introduktion, måltider, inflytande och klagomålshantering.

Kunskaper

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och
lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Styrdokument & Kvalitetsverktyg

Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar för att utveckla utbildningen.

Medarbetare

I skolan arbetar lärare, förskollärare och barnskötare. Verksamheten leds av rektor i nära samarbetet med skolans pedagoger.

Vår historia

1987 började förskolans resa på Gnetabo med 15 förskolebarn och 2 fritidsbarn. Åren går och idag har vi både förskola skola och fritidshem.

Traditioner

Skolan, liksom förskolan har flera traditioner som lägger grunden till en härlig vi-känsla! Dagar i vardagen som förgyller och skapar underbara minnen.

Scroll to Top