Bra att veta om skolan

Antistilla ägs av Stiftelsen Lagnövallen. De finns inte några privata vinstintressen i Antistilla eller stiftelsen, ett eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Huvudman är Antistillas styrelse och rektor är ansvarig för skolans och fritidshemmets undervisning.  

Kort information om skolan​

Våra öppettider är 06.30 till 17.00. Öppettiderna styrs av vårdnadshavares behov av omsorg och kan därför komma att variera från termin till termin. Vi följer Värmdö kommuns ramtider. 

Öppethållande under sommaren Vi har öppet med undantag av 4 veckor. Om behov av omsorg finns under perioden samarbetar vi med andra fritidshem och erbjuder plats där.

Introduktion Inför att barnet ska börja i förskoleklass eller åk 1-3 bjuds du som vårdnadshavare in till ett informationsmöte. Att börja i skolan kan vara spännande och kanske lite pirrigt. Det är en omställning för både barn och vårdnadshavare. Barnet börjar nu att bli mer och mer självständigt.

Medverkan för vårdnadshavare Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med under skol- och eller fritidstid. Något som eleverna och vi verkligen uppskattar.

Vad vi önskar av dig som vårdnadshavare Att du tar del av den information som vi ger här på hemsidan, på SchoolSoft, i skolans entréer, på barnens hyllor och på möte för vårdnadshavare. Om du har frågor eller funderingar så kom direkt med dem till oss så att vi kan svara, förklara eller förändra om det behövs.

Måltider Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt eller grönsak i slutet av dagen på fritids. Lunchen tillagas av Vesna och Erik, två engagerade kockar som lägger stor vikt vid svenska, ekologiska råvaror, matlagning från grunden och en bred variation. Maten lagas i Lugnet, Gustavsberg, där vi hämtar den. Maten serveras sedan direkt.

Vi erhåller mjölkstöd från Europeiska Jordbruksfonden.

Inflytande och dialog

Vårdnadshavares tankar och åsikter är oerhört värdefulla för utvecklingen av skolan och fritidshemmet. Du är alltid varmt välkomna att kontakta personal eller ledning med små som stora frågor.

Enkäter: Genom bl.a. Antistillas egen enkät v 46 och skolinspektionens enkät i början av vårterminen erbjuder vi vårdnadshavare tillfälle att utvärdera och uttrycka kritik och förslag till förbättring.             

Möte för vårdnadshavare: Varje termin bjuder vi in till möte där vi berättar om skolans och fritidshemmets undervisning och möjlighet att prova på elevernas vardag och diskuterar aktuella ämnen.                       

Skolråd: Varje årskurs utser 2 vårdnadshavare som 2-3 gånger per läsår träffar rektor och några av skolans pedagoger för att få information och diskutera övergripande frågor och förslag.                     

Klagomålshantering: Vi arbetar för en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare för att skapa ett förtroendefullt samarbete. Om du vill framföra klagomål kan du läsa mer om våra rutiner här. Ladda ner

Scroll to Top