Fritids

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek,
rörelse, skapande och med ett utforskande och praktiskt arbetssätt.​

Bra att veta

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad är situationsstyrt, upplevelse-baserat, grupporienterat och utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Ta gärna del av läroplanen LGR 11 rev 19.

Organisation Eleverna är under fritidstid uppdelade i mindre grupper med verksamhet både inomhus och utomhus. I vår gymnastikhall erbjuder vi rörelsepass, lekar och spel. Både inne och ute erbjuder vi skapande aktiviteter, spel och konstruktion. På loven erbjuder vi blandade aktiviteter och ofta någon utflykt.

Fritidsnytt där kan du som vårdnadshavare ta del av vad som händer och sker på fritids. Fritidsnytt hittar du på Schoolsoft.

Arbetsplanen som också finns på Schoolsoft beskriver hur vi arbetar.

Öppethållande Fritids öppnar 06.30 och är igång fram till skoldagen börjar 08.00.

Från 16.15 samarbetar fritids med förskolan och verksamheten stänger 17.00.     

Måltider frukost serveras från kl.07.00 och mellanmål ca 13.30.

Skollov under lov erbjuder vi heldagsomsorg och då gäller ett speciellt lovprogram för dagen/veckan. Utflykter är ett ofta återkommande inslag.

Scroll to Top