Antistilla förskola

Att balanserat använda kropp och knopp i aktivitet och vila är vår vision och utmaning.

Ställ ditt barn i kö till förskolan

Kom gärna och besök oss!
Ring 08-570 320 70 så hittar vi en tid som passar dig/er.
Kö och placering till vår förskola hanteras av Värmdö kommun.
Du använder dig av kommunens E-tjänst eller blankett.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon, mejl eller besöka oss på vår expedition. 

Du som redan har barn i vår verksamhet kan även logga in via Schoolsoft och ta del av veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. Lösenord får du av administratör.

Kontakt

tf rektor
Kamilla Arlestrand

Telefon: 08-57032070
Mobil: 073-9944275
Mail: k.arlestrand@antistilla.se

Information om förskolan

Omsorg, utveckling & lärande

En utbildning för alla barn. Omsorgen skapar trygghet, välbefinnande, närhet och kommunikation och är grunden för allt lärande.

Bra att veta

Här hittar du kortfattad information om ägarförhållande, öppettider, introduktion, måltider, inflytande och klagomålshantering.

Styrdokument & Kvalitetsverktyg

För att säkerställa att vi erbjuder barnen vad de har rätt till enligt förskolans läroplan använder vi oss av styrdokument och kvalitetsverktyg.

Medarbetare

I förskolan arbetar barnskötare och förskollärare. Rektor leder verksamheten i nära samarbetet med förskolans pedagoger.

Vår historia

Redan 1987 började vår resa på Gnetabo och då med 17 barn. På den tiden var namnet föräldrakooperativet Toivo och verksamheten hade initierats av boende i närområdet.

Traditioner

Traditioner bygger gemenskap och vikänsla. Något som både barn och vuxna ser fram emot och längtar till! En guldkant på vardagen!

Våra enheter

Ängen

På Ängen läggs grunden till ett livslångt lustfyllt lärande för förskolans yngsta barn i en trygg och inspirerande miljö.

Vallen

På Vallen fortsätter lärandet och vi ger barnen möjlighet till nya lekfulla utmaningar för både kropp och knopp!

Rektor har ordet

Hej!

På Antistilla börjar nu den första grönskan försiktigt dyka upp och träden fylls av knoppar redo att brista. Växter och djur vaknar sakta upp efter vinterns vila. Vårens löften om förnyelse och hopp omger oss på det mest fantastiska vis.

Barnens energi och entusiasm går inte att ta miste på. Kläder åker av och nya lekar tar vid. Våra fantastiska gårdar skapar inte bara oändliga möjligheter till fantasi och rörelse, utan bildar också plats för lärande och nya upptäckter tillsammans med naturens växlingar- en plats där kropp och knopp tillåts att vara i balans.

Välkomna till Antistilla!

Scroll to Top