Årskurs 1-3

Antistilla, skolan där alla känner alla! En trygg grund och start i skolans värld! 
Skolan främjar alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  

Bra att veta om skolan

Skolans uppdrag är att främja lärande och i samarbete med hemmen främja elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi ska stödja familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i vår verksamhet, ett utmärkt och uppskattat sätt att få insyn i elevernas vardag.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Inför skolstart bjuds alla vårdnadshavare med elever som ska börja i åk 1 in till ett informationsmöte.

Skoldagen börjar 08.00 och avslutas 13.30 eller 14.00.

Undervisningen sker i hemvistgrupp med elever i åk F-1 respektive 2-3 och också i åldershomogena grupper. 

Kropp & knopp i balans

Vår vision en kropp och knopp i balans ser vi som ett komplement i strävan att uppfylla de nationella målen.

Undervisningen Lärarna lägger stor vikt vid att erbjuda olika sätt att lära och möjlighet till avbrott för fysisk aktivitet och mentala utmaningar.

Raster På förmiddagen har eleverna en rast som är 30 till 45 minuter och lunchrasten är 60 till 90 minuter. Ett utmärkt tillfälle att utmana både kropp och knopp genom lek och aktivitet.

Rörelsedag  Fyra gånger under läsåret ges eleverna möjlighet att prova på olika sporter, utflykter i naturen och utmaningar för både kropp och knopp!

 

Scroll to Top