Kunskaper

Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Kunskaper som ger en grund för fortsatt utbildning.

Kort om hur vi arbetar

 • Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden i skolans undervisning.

 • Vi strävar efter att hela arbetslag finns med under undervisningstid, raster och fritidstid för att skapa trygghet, kontinuitet och en samlad skoldag.

 • Lektioner och aktiviteter planeras utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi strävar efter att erbjuda lektioner och aktiviteter som stimulerar alla sinneskanaler.

 • Vi använder digitala program och hjälpmedel som t.ex. Inläsningstjänst, elevspel och Skolplus.

 • Då eleverna arbetar integrerat bidrar det till att eleverna lär tillsammans och av varandra.

 • Vi ger tid och utrymme för gemensamma upplevelser såsom rörelsedagar och jul- och sommaravslutningar där alla elever deltar efter sina förutsättningar vilket bidrar till att integrera och befästa kunskaper för att på ett lustfyllt sätt skapa helhet och sammanhang

 • Eleverna ges möjlighet att ta del av kommunens kulturutbud såsom skolteater, skolbio och Gustavsbergs fotopark

 • Vi strävar efter att eleverna ska kunna använda teoretiska kunskaper i praktiken genom att de gör undersökningar och uppgifter som de sedan provar praktiskt. Vi uppmuntrar vårdnadshavare att besöka oss och berätta om sina arbeten och erfarenheter.

 • Kulturskolan kommer till oss och undervisar varje vecka i rytmik, dans eller drama som tema under ett läsår.

 • Ta gärna del av skolans läroplan Lgr 11 rev19.

Schoolsoft

 • Du som redan har elever i vår verksamhet kan logga in via Schoolsoft och ta del av ditt barns kunskapsutveckling, veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. 
 • I Schoolsoft kan både elever och vårdnadshavare följa elevens kunskapsutveckling genom bl.a. ämnesmatriser och utvecklingssamtal. Varje vecka publicerar vi verksamhetsloggar från skolans vardag som kopplar till läroplansmålen i syfte att ge inblick i undervisningen och möjlighet för elever och vårdnadshavare att samtala om vad som händer och sker i skolan.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
n.camilton@antistilla.se          j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies