Kunskaper

Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.
Kunskaper som ger en grund för fortsatt utbildning.​

Kort om hur vi arbetar​

 • Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden i skolans undervisning.
 • Vi strävar efter att hela arbetslag finns med under undervisningstid, raster och fritidstid för att skapa trygghet, kontinuitet och en samlad skoldag.
 • Lektioner och aktiviteter planeras utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi strävar efter att erbjuda lektioner och aktiviteter som stimulerar alla sinneskanaler.
 • Vi använder digitala program och hjälpmedel som t.ex. Inläsningstjänst, elevspel och Skolplus.
 • Då eleverna arbetar integrerat bidrar det till att eleverna lär tillsammans och av varandra.
 • Vi ger tid och utrymme för gemensamma upplevelser såsom rörelsedagar och jul- och sommaravslutningar där alla elever deltar efter sina förutsättningar vilket bidrar till att integrera och befästa kunskaper för att på ett lustfyllt sätt skapa helhet och sammanhang
 • Eleverna ges möjlighet att ta del av kommunens kulturutbud såsom skolteater, skolbio och Gustavsbergs fotopark
 • Vi strävar efter att eleverna ska kunna använda teoretiska kunskaper i praktiken genom att de gör undersökningar och uppgifter som de sedan provar praktiskt. Vi uppmuntrar vårdnadshavare att besöka oss och berätta om sina arbeten och erfarenheter.
 • Kulturskolan kommer till oss och undervisar varje vecka i rytmik, dans eller drama som tema under ett läsår.
 • Ta gärna del av skolans läroplan Lgr 22.

Schoolsoft

 • Du som redan har elever i vår verksamhet kan logga in via Schoolsoft och ta del av ditt barns kunskapsutveckling, veckobrev, månadsnytt och annan aktuell information. 
 • I Schoolsoft kan både elever och vårdnadshavare följa elevens kunskapsutveckling genom bl.a. ämnesmatriser och utvecklingssamtal. Varje vecka publicerar vi verksamhetsloggar från skolans vardag som kopplar till läroplansmålen i syfte att ge inblick i undervisningen och möjlighet för elever och vårdnadshavare att samtala om vad som händer och sker i skolan.
Scroll to Top