Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande och utgå från elevernas behov och intressen, men även kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. ​

Bra att veta om Förskoleklass​

Förskoleklassen en obligatorisk skolform vilket innebär skolplikt. Verksamheten pågår under ungefär tre timmar per dag. Resten av dagen erbjuds eleverna att delta i fritidsverksamheten. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gäller för denna undervisning. Följ länk LGR 22

  • Från kl 06.30 fram tills förskoleklassens lektioner börjar erbjuds fritidsverksamhet. För de elever som önskar och är på plats före kl 07.15 serveras det frukost.
  • Skoldagen börjar 08.00.
  • Eleverna äter lunch kl 11.00 och har gemensam lunchrast med eleverna i åk 1-3 mellan 11.30-12.30.
  • Ca 13.30 avslutas dagen och då tar fritidsverksamheten vid.
  • 2 dagar i veckan har förskoleklassen 60 minuters rörelsepass.
  • En dag i månaden har Antistilla skola rörelsedag och då deltar självklart förskoleklasseleverna.
  • Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns utveckling och lärande via Schoolsoft. 

Kropp & knopp i balans​

Förskoleklasseleverna har 120 minuters idrottslektioner per vecka, 30-60 minuters långa raster, utevistelse innan skoldagen börjar och på fritids ges många olika möjligheter till fysiska aktivitet. Eleverna är självklart med när skolan en gång per månad har rörelsedag.

Här följer exempel på vad en rörlelsedag kan innehålla: friluftsliv, badminton, dans, akrobatik, tankenötter och padel.

Scroll to Top