Bra att veta om förskolan

Antistilla är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Varken i Antistilla eller i Stiftelsen finns det några privata vinstintressen. Ett eventuellt ekonomiskt överskott används till förbättringar av fastigheterna, nyanskaffningar eller projekt som gynnar Antistillas och Stiftelsen verksamhet. ​

Kort om förskolan

Våra öppettider är 06.30 till 17.00. Öppettiderna styrs av vårdnadshavares behov av omsorg och kan därför komma att variera från termin till termin. Vi följer Värmdö kommuns ramtider.

Öppethållande under sommaren Vi har öppet med undantag av 4 veckor. Om behov av omsorg finns under perioden samarbetar vi med andra förskolor och erbjuder plats där.

Introduktion Inför att barnet ska börja på förskolan bjuds du in till ett informationsmöte. Att börja på förskola är spännande och en förändring för både barn och vårdnadshavare. Under introduktionen är du som vårdnadshavaren med ditt barn under förskolans olika rutiner och aktiviteter.

Medverkan för vårdnadshavare Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med i vår verksamhet. Något som barnen och vi på förskolan verkligen uppskattar.

Vad vi önskar av dig som vårdnadshavare Att du tar del av den information som vi ger här på hemsidan, på SchoolSoft, i förskolans entréer, på barnens hyllor och på möte för vårdnadshavare. Om du har frågor eller funderingar så kom direkt med dem till oss så att vi kan svara, förklara eller förändra om det behövs.

Måltider Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt eller grönsak på förmiddagen och i slutet av dagen. Lunchen tillagas av Vesna och Erik, två engagerade kockar som lägger stor vikt vid råvaror, matlagning från grunden och variation. Vi hämtar maten i Lugnet/Gustavsberg ca 5-10 minuters transport och serverar den sedan direkt.

Vi erhåller mjölkstöd från Europeiska Jordbruksfonden.

Inflytande & dialog​

Vårdnadshavares tankar och åsikter är oerhört värdefulla för utvecklingen av förskolans undervisning och omsorg. Du är alltid varmt välkomna att kontakta personal eller ledning med små som stora tankar och frågor.

Enkäter: Genom bl.a. Antistillas egen enkät v 46 och Värmdö kommuns enkät i början av vårterminen erbjuder vi vårdnadshavare tillfälle att utvärdera och uttrycka förslag till förbättring.

Möte för vårdnadshavare: Vi bjuder in till ett möte per termin där vi berättar om förskolans undervisning och omsorg och du som vårdnadshavare ges tillfälle att diskutera aktuella ämnen och prova på det vi gör.

Förskoleråd: Varje enhet utser 2 vårdnadshavare som 2-3 ggr per läsår träffar rektor och några av förskolans pedagoger för att få information och diskutera kring övergripande frågor och förslag. 

Klagomålshantering: Vi arbetar för att föra en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare för att skapa ett förtroendefullt samarbete. Om du vill framföra klagomål  kan du läsa mer om våra rutiner. Ladda ner

Scroll to Top