Vår historia

1910

Redan under 1910-talet var det skola på Lagnövallen vilken lades ner 1938.

1960

Lagnövallen köptes av Anders och Olle Schager på 60-taletoch donerades till KFUM:s gymnastik-avdelningar som under en lång tid använde den som träningsgård. 

1987

startade föräldrakooperativet Toivo i fastigheten som kallas för Gnetabo. Initiativtagare var föräldrar boende i närområdet. Chef för verksamheten var Ancie Lind.

1989

utökades verksamheten med lokaler på Lagnövallen.

1991

invigdes den nya gymnastikhallen byggd för elitgymnastik. Från 90-talet till en bit in på 2010- talet levde aktiviteten “Fångarna på Lagnövallen” med många besökare. 

1994

Efter diskussioner om driftform övertog KFUMs gymnastikavdelningar driften av kooperativet och lades tillsammans med uthyrnings- och eventverksamhet  på Lagnövallen. Den mest populära aktiviteten var Fångarna på Lagnövallen. Namnet på förskolan blev Norra Lagnö Förskola.

1997

KFUM Värmdö bildades och övertog verksamheten i syfte att skapa ett större lokalt engagemang.

1999

Norra Lagnö skola startades med elever från förskoleklass till årskurs 3. Ancie Lind axlade rollen som rektor.

2002

Verksamheten lades över i ett av KFUM Värmdö helägt dotterbolag. Bolagets namn, Antistilla, togs fram av Per Andrén. Ancie Lind utsågs till vd.

2005

Stiftelsen Lagnövallen bildades och övertog ägandet av fastigheterna och bolaget för att skapa en långsiktig, stabil form, förvalta och utveckla arvet efter bröderna Schager och den verksamhet som växt fram sedan 60-talet och 1987. Antistilla och stiftelsen Lagnövallen styrelser arbetar med och förstärker och utvecklar inriktningen rörelse och formar fram visionen “en kropp och knopp i balans”.

2007

Firade vi 20 årsjubileum. En fest som hölls i Ösbyskolan med uppvisning av KFUM:s manliga elit, säckpipeblåsare och många kära gäster.

2008

Görs en ansökan om att få bygga en ny lokal för de yngsta barnen, en ersättningslokal för Gnetabo i syfte att förbättra arbetsmiljön för såväl barn som pedagoger. Efter 7 år av överklaganden kan äntligen lokalen börja byggas 2013. 2014 säljs kära gamla Gnetabo och den nya lokalen, Ängen, tas i bruk.

2011

Ann-Christin Häggström tillsätts som förskolechef och rektor. Lagnövallen tar i slutet av sommaren emot ca 120 akrobater i form av ett internationellt läger, som avslutades med en folkfest där allmänheten bjöds in till en storslagen show.

2015

Ann-Christine lämnar över sitt uppdrag som förskolechef och rektor till Annika Edin.

2017

Verksamheten firar 30 årsjubileum! En fest som vi denna gång höll i vår egen gymnastikhall, dagen till ära pyntad med kristallkronor och fylld med nostalgi.

2018

Annika Edin återgår som lärare/enhetsledare för skolans arbetslag och Maj-Len Ehrnsten tillträder som förskolechef och rektor. Ancie Lind lämnar sin tjänst som vd och Josefin von Walden tillträder.

2020

Lämnar Maj-Len Ehrnsten sitt uppdrag som rektor och ersätts av Nathalie Camilton. Skolan har nu ca 50 elever och förskolan ca 60 barn och ca 25 medarbetare. Antistillas styrelse och Stiftelsens styrelse förtydligar sina roller och nya ledamöter tillsätts.

2022

En ny organisation tar vid där rektor svarar direkt till styrelsen. Nya styrelseledamöter tillsätts. 

Scroll to Top