Ängen

Ängen är byggd för och anpassad till förskolans yngsta barn och erbjuder en stimulerande miljö både inne och ute.

Bra att veta

Höstterminen 2022 startar vi med 17 barn. Linda Jansson är enhetsledare för Ängens arbetslag. Här läggs grunden till en trygg, utvecklande, lärande och lustfylld förskoletid.

Barnen på Ängen är födda 2020 och 2021.

Vår innemiljö är väl tilltagen, ljus, innehåller små vrår och mysiga fönster att krypa upp i.

Vår utemiljö består av en härlig gård som löper runt hela huset. Gården går lätt att dela upp i mindre ytor som gör det säkert och tryggt för barnen.

Ängens öppettider är 07.30 till 16.00. Före 07.30 och efter 16.00 samarbetar vi med Vallen och skolan i Vallens lokaler som har öppet till 17.30.

Vi som arbetar här är Linda Jansson förskollärare och enhetsledare, Paola Schilbach vik förskollärare, Ella Emilsson, Kevin Pizzoni Elfving, Daniella Sandberg och Anna Pamarnatskene är barnskötare.

Lek Antistilla
Barn Antistilla

Kropp och knopp i balans

Vi har tilltro till att små barn kan och klarar av mycket på egen hand, bara de får tid och möjlighet. 

De allra yngsta barnens utveckling är spännande att följa och det händer något nytt nästan varje dag. Vi ger barnen tid och förutsättningar att klara saker på egen hand. Att t.ex. klä på sig kan vara en stor utmaning och innehåller både grov- och finmotoriska moment och kan också vara en  kognitiv utmaning.

Vi lägger kontinuerligt in rörelsepass av olika slag i vardagen där vi uppmuntrar och utmanar barnen. Vi lägger också stor vikt vid att barnen får möjlighet att reflektera över vardagliga ting.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
l.johanzon@antistilla.se, j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies