Ängen

Ängen är byggd för och anpassad till förskolans yngsta barn och erbjuder en stimulerande miljö både inne och ute.

Bra att veta

Höstterminen 2023 startar vi med ca 25 barn. Nathalie Segel är enhetsledare för Ängens arbetslag. Här läggs grunden till en trygg, utvecklande, lärande och lustfylld förskoletid.

På Ängen går våra yngsta barn.

Vår innemiljö är väl tilltagen, ljus, innehåller små vrår och mysiga fönster att krypa upp i.

Vår utemiljö består av en härlig gård som löper runt hela huset. Gården går lätt att dela upp i mindre ytor som gör det säkert och tryggt för barnen.

Ängens öppettider är 07.30 till 15.45. Före 07.30 och efter 15.45 samarbetar vi med Vallen i Vallens lokaler, som har öppet till 17.30.

Vi som arbetar här är Natali Craizer, Nathalie Segel, Ella Emilsson, Johanna Åkesson och Junie Elfving. 

Lek Antistilla
Barn Antistilla

Kropp och knopp i balans

Vi har tilltro till att små barn kan och klarar av mycket på egen hand, bara de får tid och möjlighet. 

De allra yngsta barnens utveckling är spännande att följa och det händer något nytt nästan varje dag. Vi ger barnen tid och förutsättningar att klara saker på egen hand. Att t.ex. klä på sig kan vara en stor utmaning och innehåller både grov- och finmotoriska moment och kan också vara en  kognitiv utmaning.

Vi lägger kontinuerligt in rörelsepass av olika slag i vardagen där vi uppmuntrar och utmanar barnen. Vi lägger också stor vikt vid att barnen får möjlighet att reflektera över vardagliga ting.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
n.camilton@antistilla.se, j.walden@antistilla.se

Om webbplatsen

Om cookies